Kim jestem?

 • Bardzo dobrze przygotowuję do zdawania:
  • matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  • egzaminu gimnazjalnego
  • matury międzynarodowej IB
  • angielskiej matury A-levels
  • zaliczania kolokwiów i egzaminów przez studentów SGH, PW, UW, SGGW, UKSW
 • Jestem nauczycielką:
  • wymagającą
  • której uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzamianach
  • potrafiącą dotrzeć do każdego
  • mającą odpowiednie podejście do ucznia
  • szybko wychwytującą braki wiedzy u uczniów
  • godną polecenia
  • dobrze tłumaczącą meandry matematyki


  Więcej > > >

  Pamiętaj! Nas interesuje tylko wynik 100% !!!