Opinie uczniów

Nie zamierzam dziękować za przygotowanie do matury. Matematyczne lekcje to było coś więcej! Chciałbym podziękować za pomoc w rozpoznaniu tego, co jest harmonią i pięknem.

~Michał Materna

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań,które mają ujawnić to,czego uczeń nie umie,podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to,co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć. Albert Einstein.

~Anna Łubkowska z Rodzicami

Dziękuję Pani bardzo za wszystko czego mnie Pani nauczyła:).Dzięki temu z matury z matematyki dostałam 84%.

~Karolina Krysiak


Więcej > > >